Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verklaart welke persoonsgegevens wij via de website inforbusiness.com en de bijbehorende subdomeinen verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. U leest hierin:

  • Welke persoonlijke informatie van u wordt verzameld via de website, hoe het wordt gebruikt en met wie het kan worden gedeeld.
  • Welke opties u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
  • Welke veiligheidsprocedures wij hanteren om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
  • Hoe u onjuistheden in de gegevens kunt corrigeren.

Verzamelen, gebruiken en delen van gegevens

Wij zijn de enige eigenaar van de gegevens die wij op de website verzamelen. Alleen wij hebben toegang tot en verzamelen informatie die u ons vrijwillig geeft bij het registreren of het versturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens aan niemand verkopen of verstrekken. Wij zullen de gegevens gebruiken om u te beantwoorden, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons zoekt. Wij zullen de gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie, behalve wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Tenzij u ons aangeeft dat liever niet te willen, kunnen wij in de toekomst per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten, diensten of ontwikkelen of wijzigingen over deze privacyverklaring.

Registratie

Om de website te gebruiken moet de gebruiker eerst een registratieformulier invullen. Gedurende de registratie vragen wij om bepaalde informatie zoals naam en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om uw account aan te maken.

Recht op inzage en correctie van uw gegevens

U kunt op ieder moment de volgende acties starten door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat wij publiceren op onze website:

  • Inzage in de gegevens die wij van u hebben.
  • Verzoeken uw gegevens aan te passen of te corrigeren.
  • Verzoeken alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.
  • Vragen te stellen over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Veiligheid

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer u gevoelige gegevens via de website stuurt, zijn deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige informatie die wij verzamelen (zoals creditcardgegevens) worden versleuteld naar ons gestuurd. U kunt dit controleren door te kijken naar het slotje in uw browservenster of te verifiëren dat het adres in de adresbalk begint met “https”. Wij beschermen uw gegevens ook offline. Alleen diegenen die de gegevens nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren (zoals facturatie of ondersteuning) hebben toegang tot persoonlijke gegevens. De computers en servers waarop wij uw gegevens bewaren bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De meest recente versie vindt u altijd op de website.